Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

2Ιανουαρίου 2017
Η Ποιμαντική Σκέψη της Εβδομάδος
Το σπίτι μου, ο τόπος της αποστολής και μαρτυρίας μου
 
Ο Χριστός πρωτίστως θέλει να γνωρισθεί μαζί μας μέσα στο σπίτι μας. «Ζακχαῖε, σήμερον ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι». Στο στενό μας κύκλο, στο άμεσο περιβάλλον μας, πρέπει να ριχθούμε στην εξερεύ­νηση του Ιησού. Εδώ πρέπει ν' αφήσουμε ν' ακτινοβολήσει το πρόσωπό Του.
Ο Ιησούς στέλνει μερικούς να κηρύξουν τη βασι­λεία του Θεού σε μάκρυνες πόλεις. Σ' άλλους λέει: «Ὕπαγε εἰς τόν οἶκον σου πρός τούς σούς καί ἀνάγ­γειλαν αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ Κύριος πεποίηκε καί ἠλέησέ σε»(Μάρκ.5,19). Κανείς από όσους γνώρισαν τον Ιησού δεν απαλλάσσεται από το να καταθέσει τη μαρτυρία του. Η μαρτυρία υπέρ Χριστού μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, στο φυσικό μας περιβάλλον, είναι πιθανώς πιο δύσκολη από τη μαρτυρία του περιοδεύοντος αποστό­λου. Απαιτεί πολύ θάρρος και πολλή ταπείνωση. Αλ­λά δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Αυτή η οικογενειακή μαρτυρία μπορεί να δοθεί και με απόλυτη σιωπή. Το ουσιώδες είναι να μεταβληθούμε, ν’ αλλάξουμε. Και με την αλλαγή μας θα προκαλέσουμε σκέψεις στους άλ­λους, θα τους βοηθήσουμε κι εκείνους να μεταμορφω­θούν.
Ο Ιησούς λέει στον παραλυτικό: «ἆρόν σου τήν κλίνην καί ὕπαγε εἰς τόν οἶκον σου» (Ματθ.9,6). Τούτο το κρεβάτι θα χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία, θα θυμίζει την παράλυση από την οποία θεραπεύθηκε ο άνθρωπος εκείνος. Ο Ιησούς δεν θέλει να ξεχνούμε ή να αγνοούμε αυτό από το οποίο σωθήκαμε. Αυτό πού μας έχει συγχωρηθεί. Το κρεβάτι του παραλυτικού είναι ένα σημάδι. Θα βοηθήσει στην ομολογία του ονόματος του Χριστού. Πρέπει αυτοί πού μας γνώρισαν προτού μεταβληθούμε δια του Χριστού να μπορούν να ψηλαφήσουν αυτό που ο Λυτρωτής πραγματοποίησε μέσα μας.

π. Λεβ Ζιλέ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.