Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

 Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως -Πνευματικός ἀγώνας

Ἡ ὑ­περ­βο­λι­κή λύ­πη κρύ­βει μέ­σα της ὑ­πε­ρη­φά­νεια. Γι’ αὐ­τό εἶ­ναι βλα­βε­ρή καί ἐ­πι­κίν­δυ­νη, καί πολ­λές φο­ρές πα­ρο­ξύ­νε­ται ἀ­πό τό δι­ά­βο­λο, γιά ν’ ἀ­να­κό­ψει τήν πο­ρεί­α τοῦ ἀ­γω­νι­στῆ. Ὁ δρό­μος πού ὁ­δη­γεῖ στήν τε­λει­ό­τη­τα εἶ­ναι μα­κρύς. Εὔ­χε­στε στό Θε­ό νά σᾶς δυ­να­μώ­νει. Νά ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­τε μέ ὑ­πο­μο­νή τίς πτώ­σεις σας καί, ἀ­φοῦ γρή­γο­ρα ση­κω­θεῖ­τε, νά τρέ­χε­τε καί νά μή στέ­κε­στε, σάν τά παι­διά, στόν τό­πο πού πέ­σα­τε, κλαί­γον­τας καί θρη­νών­τας ἀ­πα­ρη­γό­ρη­τα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.