Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

᾿Ωδή των αναβαθμών.
Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου.
Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην.
Μη δώης εις σάλον τον πόδα σου, μηδέ νυστάξη ο φυλάσσων σε.
Ιδού ου νυστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον ᾿Ισραήλ.
Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι επί χείρα δεξιάν σου·
Ημέρας ο ήλιος ου συγκαύσει σε, ουδέ η σελήνη την νύκτα.
Κύριος φυλάξει σε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος.
Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.