Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΩΣΗΕ

 Προφήτης Ωσηέ
 
Ο Προφήτης Ωσηέ ήταν γιος του Βεηρεί (ή Bενιή) από τη Γαλεμώθ (ή Bαλεθώμ) της φυλής Ισάχαρ και έζησε τον όγδοο αιώνα προ Χριστού, επί βασιλέων του Ιούδα, Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ, Έζεκία και του Ισραήλ Ιεροβοάμ Β'. Στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο πρώτος από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.

Ο Ωσηέ ήταν ψυχή γεμάτη από ζήλο για το θείο Νόμο, γι' αυτό και στο προφητικό του βιβλίο καταγγέλλει ευθέως το λαό του Ισραήλ, που είχε μολυνθεί από την ειδωλολατρία. Οι συμβολισμοί του θεωρούνται δυσεξήγητοι, αλλά σαφέστατα εκδηλώνει την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κύριός μας χρησιμοποίησε μια σπουδαία φράση του Ωσηέ, προς τους Φαρισαίους (Ματθ. θ’ 3), η οποία λέει: «Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὁλοκαυτώματα» (Ωσηέ, στ' 6). Δηλαδή, λέει ο Θεός μέσω του Ωσηέ: «Προτιμώ την ειρηνική αγάπη σας προς εμένα και όχι τις τυπικές θυσίες, και θέλω να έχετε επίγνωση του θείου θελήματος περισσότερο, παρά τα χωρίς νόημα και ουσία ολοκαυτώματα πού προσφέρετε». Επίσης, φράσεις του Ωσηέ χρησιμοποίησαν και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος στις επιστολές τους. Ο Ωσηέ λέγεται ότι έζησε 75 χρόνια, και μετά παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή του.
 

Απο: Ορθόδοξος Συναξαριστής

Διδασκαλία προφήτου Ωσηέ για τον γάμο και την οικογένεια

 

 Ἡ ὑψηλή θέση τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας στήν Παλαιά Διαθήκη φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι θέλοντας αὐτή νά ἐκφράσει τήν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους, τήν ἐκφράζει μέ τήν εἰκόνα τοῦ στενοῦ δεσμοῦ τοῦ ἀνδρογύνου. Ἡ ὑπέροχη διδασκαλία, ἡ ὁποία κρύπτεται στήν εἰκόνα αὐτή καί τήν ὁποία διδασκαλία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη παρέλαβε καί αὐτή ἡ Καινή Διαθήκη (Ἐφ. 5,23 ἑξ. Ἀπ. 19,7-9. 21,2), διατυπώνεται κυρίως ἀπό τόν προφήτη Ὠσηέ. Συνετέλεσε δέ σ᾿ αὐτό ἕνα προσωπικό οἰκογενειακό συμβάν τοῦ προφήτου, τό ὁποῖο, ὁμιλοῦντες τώρα γιά γάμο καί οἰκογένεια κατά τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀξίζει νά τό ἀναφέρουμε: Ὁ προφήτης Ὠσηέ ἦταν ἔγγαμος. Ἔλαβε μία γυναίκα, Γόμερ στό ὄνομα, ἡ ὁποία ἦταν καλή στήν ἀρχή, ἀλλά παρεξέκλινε ἀργότερα, γιατί ἐρωτοτρόπησε μέ ἄλλον ἄνδρα. Αὐτό τό ἀντιλήφθηκε ὁ σύζυγος προφήτης, ἀλλά, ἐπειδή τήν ἀγαποῦσε, τήν ἀνεχόταν μέ τήν ἐλπίδα διορθώσεώς της. Συνέχιζε ὅμως τήν κακή της διαγωγή ἡ Γόμερ, γι᾿ αὐτό καί ὁ Ὠσηέ ἀναγκάστηκε νά τήν ἐκδιώξει ἀπό τήν οἰκία του. Ἐπειδή ὅμως συνέχιζε νά τήν ἀγαπᾶ, ὕστερα ἀπό λίγο καιρό, κατά τόν ὁποῖο ἡ ἁμαρτήσασα σύζυγος εἶχε ἐπιδείξει μετάνοια γιά τήν διαγωγή της, ὁ Ὠσηέ τήν προσέλαβε πάλι στήν οἰκία του καί ἡ σχέση τοῦ ἀνδρογύνου ἔγινε ὁμαλή ὅπως κατά τά πρῶτα ἔτη τοῦ γάμου τους (βλ. Ὠσ. κεφ. 1-3). Ἐπειδή δέ ὁ προφήτης Ὠσηέ τήν στενή σχέση τοῦ ἀνδρογύνου τήν θεωροῦσε ὡς δυνατή εἰκόνα τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ μετά τοῦ λαοῦ του, αὐτό τό προσωπικό του συμβάν τό ἔλαβε ὡς βάση, γιά νά ἑρμηνεύσει τά συμβαίνοντα στό ἔθνος του καί νά θεολογήσει ἐπ᾿ αὐτῶν. Λοιπόν: Ὅπως ὁ Ὠσηέ ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες ἐξέλεξε μία, τήν Γόμερ, μέ τήν ὁποία συνῆψε διαθήκη γάμου, ἔτσι καί ὁ Θεός Γιαχβέ ἐξέλεξε ἕνα ἔθνος, μέ τό ὁποῖο συνῆψε ἱερά διαθήκη ἐπί τοῦ ὄρους Σινᾶ καί συνδέθηκε μαζί του μέ στενή σχέση. Καί ὅπως ἡ γυναίκα Γόμερ ἦταν πιστή στό σύζυγό της Ὠσηέ στήν ἀρχή, ἔτσι καί ὁ Ἰσραήλ ἦταν πιστός στόν Θεό του ἀρχικά, τότε, κατά τήν πορεία του στήν ἔρημο. Ἀλλά ὅπως ἡ Γόμερ ἀργότερα ἐρωτοτρόπησε μέ ἄλλον ἄνδρα, ἔτσι καί ὁ Ἰσραήλ, ἀργότερα, ὅταν ἐγκαταστάθηκε στήν Χαναάν, ἐλησμόνησε τόν νόμιμο «σύζυγό» του, τόν Γιαχβέ, καί ἐρωτοτρόπησε μέ τά εἴδωλα τῶν Χαναναίων καί ἐλάτρευσε αὐτά. Καί ὅπως πάλι ὁ προφήτης ἀπεδίωξε τήν γυναίκα του γιά τήν μοιχεία της, ἔτσι καί ὁ Γιαχβέ θά ἐκδιώξει τόν λαό του μακρυά στήν Βαβυλώνα γιά τήν ἀποστασία του. Αὐτό τό συμβάν, Σεβασμιώτατοι πατέρες, ἀποτελεῖ «κλειδί» ἑρμηνείας τοῦ ὅλου βιβλίου τοῦ προφήτου Ὠσηέ, ἔχει δέ ὡς βάση, ἐπαναλαμβάνουμε, τήν ὑψηλή τοποθέτηση τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας ὡς εἰκόνας τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ μέ τόν λαό του. 


Απόσπασμα απο την εισήγηση του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία στην Ιερά Σύνοδο για την οικογένεια. (16 Οκτ 2013) Δείτε: εποπτικό μάθημα για τον Προφήτη Ωσηέ
http://youtu.be/AZIvTgdcsSg
Ακούστε:  Προφήτης Ωσηέ - Το βιβλίο της Π.Δ σε AUDIO
http://youtu.be/yqU0F7xOiXcἈπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Τοῦ Προφήτου σου Ὡσηὲ τὴν μνήμην, Κύριε ἑορτάζοντες, δι' αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θεῖον ἔσοπτρον, τοῦ Παρακλήτου, ἐχρημάτισας, σοφὲ Προφῆτα, τᾶς σεπτᾶς ἐκφαντορίας δεχόμενος, ὅθεν ἐν κόσμῳ μελλόντων τὴν πρόγνωσιν, ὥσπερ φωτὸς λαμπηδόνας ἐξήστραψας. Ὠσηὲ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑπέκλινας τὸ οὖς, τῷ λαλοῦντι Προφήτα, καὶ πάντων μυηθείς, τῶν μελλόντων τὴν γνῶσιν, Χριστοῦ προεσήμανας, παρουσίαν τὴν ἔνθεον· ὅθεν σήμερον, τὴν Παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, τὸν Λυτρωτὴν ἀνυμνοῦμεν, τὸν σὲ μεγαλύναντα.


 προφήτης Ωσηέ

Οκτακόσια χρόνια πριν από το Χριστό ο προφήτης Ωσηέ, ο πρώτος από τους 12 «μικρούς» προφήτες, μια ψυχή «λεπτή, βαθιά, περιπαθής και ορμητική», εμπνευσμένος από τη θεία αποκάλυψη, συνοψίζει το προφητικό, ποιητικό του κήρυγμα στο λόγο:
«Έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα» (Ωσ. στ’ 6)
Οκτακόσια χρόνια αργότερα, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δύο φορές ο Χριστός επαναλαμβάνει τα λόγια του προφήτη Του, προτρέποντας να εμβαθύνουμε σ’ αυτά, να μάθουμε τι σημαίνουν.
Αν το κατορθώσουμε, θα μπορέσουμε, χωρίς τις φαρισαϊκές διαμαρτυρίες, να καταλάβουμε γιατί προτιμούσε ο Χριστός να συντρώγει με αμαρτωλούς και γιατί άφηνε, μέρα Σάββατο, τους πεινασμένους μαθητές του να κόβουν στάχυα, καθώς βάδιζαν στους αγρούς. Θα προσεγγίσουμε την καρδιά και το νου του Χριστού.
«Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν· ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Ματθ. Θ’ 13). Και πάλιν: «ει δε εγνώκειτε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν, ουκ αν κατεδικάσατε τους αναίτιους» (Ματθ. Ιβ΄ 7).
Ευαγγελικός, πριν από το Ευαγγέλιο, ο προφήτης Ωσηέ, μια φύση υιού Ζεβεδαίου, όπως είπαν, σαλπίζει και σήμερα ό,τι πιο υιικό, αληθινό και βαθύ ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. «Έλεος θέλω και ου θυσίαν».
Το ωραιότερο χωρίο της Παλαιάς, που επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη, όπως χαρακτήρισαν.
Η θυσία και το έλεος.
Το εξωτερικό δώρο και η εσωτερική πρόθεση.
Η τυπική συμμόρφωση και μαζί η ουσιαστική απόσταση.
Η εφησυχασμένη συνείδηση σε μια διχασμένη ψυχή.
Το ζωντανό σώμα, που παραδίδεται στη φωτιά μιας άχρηστης θυσίας και μια καρδιά νεκρή στο άγγιγμα της αληθινής αγάπης.
Η αναγκαστική υποταγή του υπηρέτη ή η ολόκαρδη καταφυγή του παιδιού στην πατρική στοργή;
Η αμοιβή ή η τιμή;
«Έλεος θέλω και ου θυσίαν».
Σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια η προσωπική σχέση του ανθρώπου με το Θεό κρίνεται πάνω σ’ αυτή τη φράση.
Εσάς προτιμώ από τα άψυχα έργα σας.
Εμείς μερικές φορές διαλέγουμε το αντίθετο.
Πάνω στην ίδια φράση κρίνεται και η διαπροσωπική μας σχέση με το συνάνθρωπο. Συμμετέχουμε σ’ αυτή με μια καρδιά που τιμά και συμπονεί ή που «προσφέρει» και περιφρονεί; Μας κινεί η αγάπη ή η ανάγκη ;
Σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια περίσσεψαν τα έργα μας, περίσσεψαν οι άσπλαχνες ενέργειές μας, γι’ αυτό απομένουμε διψασμένοι για έλεος.
Ο λόγος του «προφήτη της Αγάπης» μας οδηγεί στην επίγνωση και την προσέγγιση της πηγής του Θείου ελέους, ν’ αντλήσουμε νερό, να δροσίσουμε και τους αδελφούς μας.
πηγή:
http://www.xfd.gr/?p=1928
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.